Beseda s důchodci

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás pozval na besedu s důchodci, která se uskuteční v sobotu 7. března 2015 v budově OÚ Jankovice.
Začátek je v 16.00 hodin.
Na setkání s vámi se těší
Miroslav Darebník
starosta obce