Výtěžek Tříkrálové sbírky

V sobotní Tříkrálové sbírce (10. 1. 2015) bylo v naší obci vybráno od občanů 11 130 Kč. Děkujeme všem, kteří přispěli jakoukoliv částkou.