Výtěžek Tříkrálové sbírky

Ve včerejší Tříkrálové sbírce (4. 1. 2014) bylo v naší obci vybráno od občanů 10 380 Kč. Děkujeme všem, kteří přispěli jakoukoliv částkou.