Sběr nebezpečného odpadu

Upozorňujeme občany, že v sobotu 19. května 2012 bude proveden v naší obci sběr nebezpečného odpadu.

Kontejnery sběrné firmy budou přistaveny od 9.15 do 9.35 v prostoru před budovou OÚ. Firma Biopas bude sbírat pouze:

  • staré baterie a akumulátory,
  • staré léky,
  • barvy, laky, ředidla a
  • jiné nebezpečné chemikálie.