Nedělní program oslav

Nedělní hlavní program oslav bude ve znamení vzpomínek a setkání. Těšíme se na Vás při odpoledním sjezdu občanů a rodáků, vrátit se do let minulých se můžete při prohlídce kronik, obsáhlých fotoalb či na výstavce fotografií zapůjčených od občanů.

Nezapomeňte také navštívit náš sportovní areál. Po vystoupení mažoretek jistě každý v parném odpoledni uvítá trošku stínu v Hajíčku, kde bude sloužena slavnostní mše svatá. Oslavit s Vámi významné výročí obce přijede také Valašský kroužek a návštěvou nás překvapí i spousta českých umělců a politiků.

Na taneční parket Vás v podvečer pozve dechová hudba Miločanka a její host – lidový vypravěč Jožka Černý z Hodonína.

Přejme si, aby se naše oslavy vydařily po všech stránkách.