Zápis do MŠ Dobrotice

Od pondělí 29. března do pátku 2. dubna 2010 proběhne v MŠ Dobrotice zápis dětí.

Zápis se týká všech dětí, které dosáhnou ve školním roce 2010/11 tj. od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011 nejméně tří let a jejichž rodiče mají zájem na tom, aby navštěvovaly tuto MŠ.

Zápis bude probíhat od 8.00 do 13.00. Těšíme se na nové děti i rodiče.