Oprava tenisového hřiště

V září pokračovala rekonstrukce místního víceúčelového hřiště (tenisového kurtu). V první fázi opravy proběhlo částečné odstranění zahliněného podloží a vybudování nového drenážního systému.

Druhá fáze byla započata ve druhé polovině září osazením obrubníků, které tvoří hranu hřiště. Součastí bylo i budování kotevních patek pro volitelné osazení hokejových mantinelů a základových patek pro sloupky sítě na tenis nebo volejbal.

V poslední fázi byly navezeny podkladní vrstvy kameniva a škváry, na které naváže finální hrací povrch a osazení mantinelů.

Komentář

Nejde komentovat.