Tříkrálová sbírka 2009

V dnešní Tříkrálové sbírce (10. 1. 2009) bylo v naší obci vybráno od občanů 10.350 Kč. Děkujeme všem, kteří přispěli jakoukoliv částkou.