K čemu je dobrý blog

Blog obvykle obsahuje krátké aktuální články. Mohou se zde vyskytovat odkazy na konkrétní stránky oficiálního webu obce Jankovice. Tím dojde k provázání na statickou část webové prezentace.

Jednotlivé články je možné komentovat. Komentáře k vybraným nebo i všem článkům je možné zakázat, ale lepší je komentáře sledovat a ty nevhodné upravovat nebo mazat.

Výhodou je, že články na blogu mohou publikovat vybraní lidé, kteří mají svůj účet (a určená práva). V současnosti jsou to paní starostka Šišáková, Mirek Darebník a Jiří Bureš. Blog tak může nabídnout pestrý obraz o dění v obci.

Články jsou zařazeny v kategoriích. Je dobré mít vytvořeno několik málo kategorií a každý článek zařadit do správné kategorie. Pomocí kategorií je pak možné články seskupovat a odděleně zobrazovat. Vedle kategorií lze využít tzv. štítky. Jeden článek může mít víc štítků. Návštěvník si může zobrazit články, které mají přidělený daný štítek.

Každý článek má datum a čas publikování. Všechny články jsou uloženy v archivu podle roků a měsíců.

Sliboval jsem, že pošlu odkaz na mapu obce. Mapa je editovatelná a jakmile to doladím, tak dodám přístupové kódy.