Tenisový klub

Sportovní areál

Tenisový klub

Tenisový kurt stojí v hezkém klidném prostředí u lesa. Areál jsme otevřeli v roce 1985 a ve stejném roce začala i existence tenisového klubu neregistrovaných hráčů.

GPS: 49.3537200N, 17.6241353E

Tenisový kurt

Tenisový areál v Jankovicích

Do areálu patří také klubovna se šatnou a sociálním zařízením a venkovní posezení. Klub každý rok pořádá turnaj ve dvouhrách a čtyřhrách.

Areál tenisového kurtu

Podrobné informace včetně celé historie klubu najdete na adrese tenis.jankovice.net.

Správce areálu

Petr Sedlařík
Jankovice
tel. 608 376 088

Oprava hřiště

V srpnu 2009 začala rozsáhlá rekonstrukce víceúčelového hřiště za finanční podpory Zlínského kraje a obecního úřadu.

Pokládka antuky v říjnu 2009

V září 2009 bylo na víceúčelovém hřišti odstraněno zahliněné podloží a vybudován nový drenážní systém. Následovalo osazení obrubníků hrany hřiště a kotevních patek pro hokejové mantinely a základových patek pro sloupky tenisové nebo volejbalové sítě. V říjnu byly navezeny podkladní vrstvy kameniva a škváry. Nakonec byl položen antukový povrch a instalovány mantinely.

Dokumenty

Provozní a hrací řád
PDF dokument, 290 kB
Provozní a hrací řád sportovního areálu. Informace o hrací době, úpravě kurtu, členství v tenisovém klubu a o pronájmu. Ceník a kontakty.