Jednotka sboru dobrovolných hasičů

Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH) Jankovice vznikla v roce 1999. Velitelem byl tehdy jmenován Josef Sedlařík.

Hasičský útok
Na hasičské soutěži

Jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí patří mezi jednotky požární ochrany příslušného kraje.

 • Velitele ze zákona jmenuje starosta obce.
 • Zákon podle různých kritérií řadí obce do několika skupin. Příslušný Hasičský záchranný sbor kraje (HZS) na základě ukazatelů rozhodne o zařazení jednotky. JSDH Jankovice je zařazena do kategorie JPO 5 jednotka s místní působností zasahující na území svého zřizovatele.
 • Pro každou kategorii je stanoven minimální počet členů, povinné vybavení atd.
 • Výstroj, výzbroj a provoz ze zákona financuje zřizovatel (obec), kterému s touto nemalou finanční zátěží pomáhají dotacemi kraj i stát.
 • Členové JSDH dnes nemusí vzejít z členské základny hasičského sboru, ale musí při svém vstupu do JSDH splňovat stanovené fyzické předpoklady. Vše je dáno zvyšujícími se nároky na nasazení, kdy dobrovolní hasiči jsou mnohdy rovnocennými partnery hasičů profesionálních, přestože jejich kritéria jsou pochopitelně mírnější. Každý člen JSDH Jankovice musí v souladu s tímto zařazením být schopen používání veškeré předepsané výstroje a výzbroje. Velitelé (velitel jednotky má vedle sebe ještě velitele družstev) a strojníci (řízení a obsluha mobilní techniky) procházejí pravidelnými školeními pořádanými HZS a po složení zkoušek získávají osvědčení o této kvalifikaci. Všichni členové jednotky pak absolvují během každého roku stanovený roční program školení a výcviku. Službu v jednotce vykonávají všichni členové dobrovolně.

Členové jednotky

 • Stanislav Kolařík – velitel jednotky
 • Libor Stoklásek – velitel družstva
 • Martin Kučera – velitel družstva
 • David Barotek – strojník
 • Radim Křížek – strojník
 • Lucie Barotková – hasič
 • Radomír Janoš – hasič
 • Ondřej Matula – hasič
 • Petr Navrátil – hasič
 • Jiří Petráš – hasič
 • Martin Stibora – hasič
 • Aleš Stoklásek – hasič
 • Pavlína Stoklásková – hasič

Podpora

Obec Jankovice získala od Zlínského kraje a Ministerstva vnitra dotaci na nákup dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Jankovice.