Dopravní automobil

Obec Jankovice získala dotaci od Zlínského kraje ve výši 300 000 Kč na realizaci projektu Jankovice – Dopravní automobil.

Předmětem projektu bylo pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Jankovice.

Nový automobil JSDH Jankovice

Další finanční podporu ve výši 450 000 Kč na tento automobil obdržela obec Jankovice od Ministerstva vnitra – GŘ HZS ČR v rámci programu 014D24 Dotace pro jednotky SDH obcí.

Nový automobil byl pořízen i z dotace Zlínského kraje

Celkové náklady činily 1 049 892 Kč.