Novinky z Jankovic

Poplatky obci 2024

Obecní úřad Jankovice oznamuje, že poplatky na rok 2024 je možné zaplatit hotově na pokladně OÚ nebo na účet číslo 148 310 2339/0800. Variabilní symbol = číslo popisné. Do zprávy pro příjemce je nutné uvést o jaký druh platby jde (např. kom. odpad).

Termín splatnosti  všech poplatků je dle obecně závazných vyhlášek do 31. května.

Poplatky činí na 1 osobu:

komunální odpad: 500 Kč 

stočné: 300 Kč (u RD se smlouvami)

Poplatek za psa: 100 Kč/1 pes a 130 Kč za každého dalšího psa