Knihovna

Knihy jsou podobné domovu, do kterého se vracíme i za největší bouřky.
– Bernard Bolzano

Půjčování knih

Čtvrtek 16.00 – 18.00.

Vedoucí knihovny

Jana Kučerová
knihovna@jankovice.net
Facebook jankovické knihovny

Knihovna sídlí v 1. patře budovy Obecního úřadu. Je rozdělena na dětské oddělení a oddělení pro dospělé čtenáře. V současné době je k zapůjčení 1 443 svazků a řada časopisů. Nabídka knih se každý rok rozšiřuje.

V současnosti má jankovická knihovna 22 čtenářů z toho 6 dětí.

GPS: 49.3549742N, 17.6221911E

Služby

Online katalog Obecní knihovny Jankovice

Dvakrát ročně knihovna nabízí knihy z výměnného fondu Knihovny Kroměřížska (120 knih). Jedenkrát ročně pak nabídka knih z výměnného fondu Knihovny Holešov.

Knihovna poskytuje meziknihovní služby (tj. zajištění čtenářem požadované knihy pouze za úhradu poštovného) a informační služby – informace o katalozích, fondech a využívání knihovny.

Internet

Součástí je i počítač s možností přístupu na internet zdarma.

Provoz internetu

Čtvrtek 16.00 – 18.00.

Zajímavé odkazy na internetu:

Z činnosti knihovny

Okno na FB

Fotografie z obecní knihovny na fotogalerii Rajče

Regionální služby

Knihovně jsou poskytovány služby v rámci programu regionálních funkcí knihoven, které jsou financovány z rozpočtu Zlínského kraje a realizovány pověřenou knihovnou – Knihovnou Kroměřížska. Na základě Smlouvy o poskytování regionálních knihovnických služeb v rámci regionálních funkcí uzavřené mezi Knihovnou Kroměřížska a Městským kulturním střediskem v Holešově poskytuje knihovně vybrané regionální služby Městská knihovna v Holešově.

Knihovna dvakrát ročně obdrží výměnný soubor z Knihovny Kroměřížska, který je rovněž financován z prostředků Zlínského kraje.

Dokumenty knihovny ke stažení

Knihovní řád
PDF
Knihovní řád Obecní knihovny v Jankovicích.

Zřizovací listina
PDF
Zřizovací listina pro Obecní knihovnu v Jankovicích z 30. 11. 2001.

Výměnný fond k 7. 4. 2023
PDF
Knihy k zapůjčení z výměnného fondu knihovny Kroměřížska.

Výměnný fond k 6. 10. 2023
PDF
Knihy k zapůjčení z výměnného fondu knihovny Kroměřížska.