Skočit na obsah skočit na hlavní navigaci skočit na navigaci sekce

Jankovice

Úvod > > Úřední deska > 10. 11. 2008

Usnesení z veřejného zasedání ZO 10. 11. 2008 č. 6

ZO schvaluje:

  • práci starostky a obecního úřadu od posledního zasedání včetně provedených opatření a rozhodnutí s nimiž bylo ZO seznámeno v průběhu zasedání a v organizačních záležitostech.
  • rozpočet na rok 2009.
  • změny v rozpočtu pro rok 2008 (dle přílohy).
  • příspěvek pro MŠ Dobrotice ve výši 1 000,- Kč na hračky a výchovné pomůcky.
  • inventurní komisi pro provedení inventury majetku OÚ k 31. 12. 2008 ve složení: Libuše Ryšková, Oldřich Ponížil, Radim Křížek, Miroslav Darebník, Zdeňka Mlčáková, Alena Nedbalová.
  •  pořízení stojanu na informační tabuli v hodnotě 7 000,- Kč.

Bere na vědomí:

  • informace o komplexní pozemkové úpravě.
  • informaci Lesů České republiky, s. p. správy toků - oblast povodí Moravy o opravě a vyčištění potoka Zhrty v roce 2009.

Miloslava Šišáková starostka obce

Ověřovatelé zápisu: Radomír Mlčák, Jaroslav Kučera

V Jankovicích 11. 11. 2008