Skočit na obsah skočit na hlavní navigaci skočit na navigaci sekce

Jankovice

Úvod > > Úřední deska > 2. 6. 2008

Usnesení z veřejného zasedání ZO 2. 6. 2008 č. 3

ZO schvaluje:

  • práci starostky a obecního úřadu od posledního zasedání včetně provedených opatření a rozhodnutí s nimiž bylo ZO seznámeno v průběhu zasedání a v organizačních záležitostech.
  • prodej stavebních parcel č. 1413/164, 14713/168 panu Jiřímu Tkadlečkovi za 100,- Kč/m2.
  • žádost pana Josefa Navrátila na vybudování parkovací plochy na obecním pozemku p. č. 944/3.
  • pronájem sálu OÚ panu Josefu Gajovi na zkoušení kapely 2× měsíčně dle uzavření smlouvy - 200,- Kč/měsíc.
  • na základě výběrového řízení firmu Natrix Hodonín na prodloužení inženýrských sítí "Na vinici".
  • navýšení příspěvku pro hasiče o 10 000,- Kč - zakoupení stejnokrojů.
  • členský příspěvek Energetického sdružení obcí Jižní Moravy ve výši 200,- Kč/rok.
  • změnu rozpočtu pro rok 2008 - SDH 5512 5139 navýšení o 10 000,- Kč - Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcního břemene pro stavbu přípojky technické infrastruktury k novostavbě rodinného domu pan Radomíra Janoše Jankovice č. p. 106.
  • projednalo a schválilo závěrečný účet za rok 2007.

Ověřovatelé zápisu: Miroslav Darebník, M. Šišáková starostka obce

Jaroslav Kučera

V Jankovicích 3. 6. 2008