Skočit na obsah skočit na hlavní navigaci skočit na navigaci sekce

Jankovice

Úvod > > Úřední deska > 17. 3. 2008

Usnesení z veřejného zasedání ZO 17. 3. 2008 č. 2

  • ZO schvaluje práci starostky a obecního úřadu od posledního zasedání včetně provedených opatření a rozhodnutí s nimiž bylo ZO seznámeno v průběhu zasedání a v organizačních záležitostech.
  • ZO schvaluje akci pro rok 2008 5 TI Jankovice p. č. 1413/166, k. ú. Jankovice u Holešova (lokalita Na Vinici - Prodloužení kanalizace a Vodovodu ve výši 500 000,- Kč.
  • ZO schvaluje závěrečný účet za rok 2007.
  • ZO schvaluje skácení 2 lip u lávky - u RD paní Jarmily Sklenářové.
  • ZO bere na vědomí audit obce za rok 2007.
  • ZO bere na vědomí informace o probíhající Komplexní pozemkové úpravě.
  • ZO bere na vědomí úhradu finančního příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti ve výši 18 250,- Kč.
  • ZO bere na vědomí příspěvek neinvestičních nákladů na ZŠ a MŠ pro rok 2008 ve výši 274 062,- Kč.

Ověřovatelé zápisu: Ing. Zdeněk Hanulík, Miloslava Šišáková starostka obce

Oldřich Ponížil

V Jankovicích 17. 3. 2008