Skočit na obsah skočit na hlavní navigaci skočit na navigaci sekce

Jankovice

Úvod > > Úřední deska > 11. 2. 2008

Usnesení z veřejného zasedání OZ 11. 2. 2008 č. 1

 • OZ schvaluje práci starostky a obecního úřadu od posledního zasedání včetně provedených rozhodnutí a opatření, s nimiž bylo ZO seznámeno v průběhu zasedání a organizačních záležitostech.
 • OZ schvaluje hospodaření obce za rok 2007.
 • OZ schvaluje rozpočet pro rok 2008 ve výši:
  • příjmy 3 045 000,- Kč,
  • výdaje 3 900 000,- Kč.
 • OZ schvaluje příspěvek PMR ve výši 27 000,- Kč.
 • OZ schvaluje příspěvek pro Charitu Holešov ve výši 2 250,- Kč.
 • OZ schvaluje příspěvek Zdravotně postiženým Holešovska ve výši 500,- Kč.
 • OZ schvaluje příspěvek včelařů ve výši 500,- Kč.
 • OZ schvaluje odměny pro předsedy komisí OÚ ve výši 390,- Kč měsíčně, členy OZ ve výši 270,- Kč měsíčně. Odměny budou vyplaceny 1× za rok v měsíci listopadu.
 • OZ schvaluje zvýšení měsíční odměny starostky o 500,- Kč měsíčně a zvýšení měsíční odměny místostarosty o 500,- Kč měsíčně.
 • OZ bere na vědomí informace o probíhající Pozemkové úpravě.
 • OZ bere na vědomí navýšení ceny za vyprázdnění nádoby na plast na cenu 277,- Kč za nádobu.

Miloslava Šišáková starostka obce

Ověřovatelé zápisu: Miroslav Darebník, Radomír Mlčák

V Jankovicích 11. 2. 2008