Skočit na obsah skočit na hlavní navigaci skočit na navigaci sekce

Jankovice

Úvod > > Úřední deska > 5. 12. 2005

Usnesení z veřejného zasedání OZ konaného dne 5. 12. 2005

  • OZ schvaluje práci starostky a obecního úřadu od posledního zasedání včetně provedených opatření a rozhodnutí, s nimiž bylo OZ seznámeno v průběhu zasedání a v organizačních záležitostech.
  • OZ schvaluje žádost pana Hajdy o rozšíření pronájmu v budově školy a k 1. 1. 2006 dává výpověď horolezeckému oddílu Holešov.
  • OZ schvaluje žádost MŠ- Dobrotice o finanční příspěvek na hračky ve výši 1 000,- Kč.
  • OZ schvaluje sestavení inventurní komise k provedení inventury k 31. 12. 2005.
  • OZ bere na vědomí informaci o čerpání rozpočtu ke dni 30. 11. 2005.
  • OZ zamítlo žádost pana Josefa a Jiřího Petráše o odkoupení části pozemku p. č. 1641/1 doby ukončení probíhající Pozemkové reformy.
  • OZ schvaluje úpravu rozpočtu na rok 2005 ve výši 405 000,- na straně příjmů i výdajů.
  • OZ schvaluje rozpočet na rok 2006 ve výši 2 050 000,- Kč na straně příjmů i výdajů.

Starostka obce: Miloslava Šišáková

Ověřovatelé zápisu: Radomír Mlčák, Miroslav Darebník