Skočit na obsah skočit na hlavní navigaci skočit na navigaci sekce

Jankovice

Úvod > > Úřední deska > 7. 3. 2005

Usnesení z veřejného zasedání OZ v Jankovicích 7. 3. 2005 č. 3

1. OZ schvaluje práci starostky OÚ od posledního zasedání včetně provedených opatření a rozhodnutí, s nimiž bylo OZ seznámeno v průběhu zasedání a v organizačních záležitostech.

2. OZ schvaluje akce na rok 2005

3. OZ schvaluje zprávu o hospodaření a činnosti OZ na rok 2004

4. OZ schvaluje rozpočet PMR pro rok 2005 ve výši 628 tis. Kč .
Obec do tohoto rozpočtu přispívá částkou 27.000,- Kč.

5. OZ schvaluje kupní smlouvu se Zlínským krajem a ředitelstvím
silnic Zlínského kraje o prodeji pozemků
- p.č. 835/48 o výměře 199 m2 - trvalý travní porost
- p.č. 835/57 o výměře 147m2-zahrada
- p.č. 1027/19 o výměře 33 m2-ostatní plochy
vše zapsané na LV č. 10001 katastru nemovitostí pro obec a k.ú. Jankovice u Katastrální úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Holešov.

6. OZ rozhodlo o skácení smrku u RD č. 114
( p.Navrátil Karel) a budovy školy.

7. OZ schvaluje příspěvek pro Sdružení zdravotně postižených v Holešově ve výši 500,- Kč a příspěvek pro Český svaz včelařů v Holešově ve výši 500,- Kč.

Usnesení bylo projednáno a schváleno všemi přítomnými členy OZ.

Starostka obce: Miloslava Šišáková

Ověřovatelé: Radomír Mlčák Josef Sedlařík

V Jankovicích 9. 3. 2005