Skočit na obsah skočit na hlavní navigaci skočit na navigaci sekce

Jankovice

Úvod > Obec Jankovice > Protipovodňová opatření

Protipovodňová opatření obce Jankovice

Název projektu
Protipovodňová opatření obce Jankovice
Registrační číslo
CZ.05.1.24/0.0/0.0/15_004/0000294
Cíl projektu
Cílem projektu je napomoci správnému posouzení povodňového nebezpečí, ochraně zdraví a majetku občanů v zájmové oblasti a zlepšení stávajícího systému povodňové ochrany.
Projekt je zaměřen na preventivní protipovodňová opatření spočívající v instalaci lokálního výstražného a varovného systému a následnou digitalizaci povodňového plánu obce Jankovice. Jeho cílem je napomoci správnému posouzení povodňového nebezpečí, ochraně zdraví a majetku občanů v zájmové oblasti a zlepšení stávajícího systému povodňové ochrany.
Obsah projektu
Obsahem projektu je náprava nevyhovujícího technického stavu zařízení sloužících k informování obyvatelstva, které navíc nesplňují aktuální požadavky na napojení do JSVI. Dalším krokem bude zaručení získávání informací z relevantních měrných bodů.
Výsledky projektu
  1. Modernizace místního informačního systému, lokálního výstražného systému a vytvoření digitálního povodňového plánu
  2. Instalace venkovního přijímače BMIS a následujících prvků: vysílací ústředna, siréna, vodoměrná stanice a vodočetná lať

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Fond soudržnost OP Životní prostředí.

H Jankovice

Graf

Jankovice - Zhrta, hlásný profil kat. C
III. SPA, II. SPA, I. SPA

Ultrazvukové čidlo Míra

Povodňový plán

Povodňový plán obce.