Skočit na obsah skočit na hlavní navigaci skočit na navigaci sekce

Jankovice

Úvod > Obec Jankovice > Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství

RecyklaceKomunální odpad

SKO z popelnic a pytlový sběr plastů 2021
PDF dokument, 454 kB
Sběr směsného komunálního odpadu z popelnic probíhá v roce 2021 pravidelně každý sudý týden v pátek. Pytlový sběr plastů vždy první úterý v měsíci. Svoz provádí společnost Skládka Bystřice, s.r.o.

RecyklaceSběrné místo

Sběrné místo je umístěno za budovou Obecního úřadu. V provozních hodinách můžete ve sběrném místě uložit tento odpad:

  • velkoobjemový odpad (matrace, kusy nábytku atp.),
  • odpad, který nelze uložit do tříděného (znečištěné papíry, sáčky a igelity, porcelán a keramika, molitany, linolea, novodurové trubky, automobilové plasty, textil, koberce),
  • kovový odpad,
  • elektrospotřebiče všeho druhu (bezplatnému odběru podléhají veškeré úplné a nefunkční spotřebiče).

Provozní hodiny

Duben až říjen
Pátek   17.00-19.00

RecyklaceTříděný odpad

V obci jsou k dispozici na třech místech stanoviště s nádobami na tříděný odpad.

Odpadové hospodářství

Nádoby na tříděný odpad před OÚ v Jankovicích

Jak správně třídit odpad
PDF dokument, 149 kB
Třídění v domácnosti

RecyklaceNebezpečný odpad

Nebezpečný odpad (akumulátory, barvy, laky, zářivky, výbojky, staré léky, jedlé tuky a oleje) je odebírán vždy dvakrát ročně při mobilním sběru po vyhlášení firmou Skládka Bystřice, s.r.o.